Nå etableres Jevnaker vikarkontor som en midlertidig løsning for å ivareta pasientene til Dag Dæhli.

Jevnaker vikarkontor skal driftes av Vivus AS, og vil være lokalisert på Kuben i Hønefoss.

Det vil være et klart skille mellom drift av Jevnaker vikarkontor og øvrig drift hos Vivus AS. Jevnaker vikarkontor driftes innenfor fastlegeordningen, og pasientene betaler egenandel på lik linje som hos andre fastleger fram til grense for frikort er oppnådd.

Rettighetene til dekning av reiseutgifter etter pasientreiseforskriften gjelder.

Det har vært jobbet med å finne en løsning innad i Jevnaker, men dette har ikke lyktes. Det har ikke vært søkere til stillingen de to gangene den har vært utlyst. Det er heller ingen fysisk egnet plass tilgjengelig for en eventuell vikar.

Heidi Lafton, kommunalsjef helse og omsorg i Jevnaker kommune, er glad man nå likevel klarer å sikre legetilgjengeligheten for Dag Dæhlis pasienter.

Egen nettside og telefonnummer

Fastlege Dag Dæhli blir pensjonist fra 8. mars.

Fra 1. mars blir det mulig for hans 670 pasienter å bestille timer hos Jevnaker vikarkontor, enten via nettsiden jevnakervikarkontor.no eller på telefonnummer 400 31 838.

(Obs! Det er viktig at det er dette nummeret som brukes, og ikke nummeret til Vivus AS.)

De første timene er tilgjengelige fra 8. mars.

Jevnaker vikarkontor vil ha timer tilgjengelig mandag ettermiddag og på dagtid onsdag og fredag.

Det vil være flere leger som betjener fastlegehjemmelen, men man vil bestrebe at det blir kontinuitet i oppfølgingen av den enkelte pasient.

De berørte pasientene vil få brev fra Helfo med informasjon om at de er overført til en fastlegeliste som det ikke er knyttet én fast lege til.

Kommunen vil fortsette å jobbe med å få på plass en permanent løsning. Hvor lang tid dette kan ta er ikke mulig å anslå på det nåværende tidspunkt.

Dette er Vivus AS

Vivus åpnet på Kuben i Hønefoss 2. januar i år.

Selskapet eies av fastlegene Gaute Guttormsen, Andreas Fosmo og Jørgen Christensen.

Det jobber flere allmennleger og spesialister ved senteret.

Jevnaker vikarkontor etableres som eget tilbud, men driftes av Vivus.

Bakgrunn

Fastlegesituasjonen i Jevnaker er under press, slik den også er mange andre steder i landet.

To fastleger har sagt opp sine hjemler.

Dag Dæhli blir pensjonist fra 8. mars.

Hans hjemmel har vært utlyst to ganger, uten at det har meldt seg søkere.

Ingeborg Hauglis fratrer i mai. Denne er nå utlyst for andre gang. Lykkes man ikke i rekruttering, har Jevnaker kommune til intensjon å sette inn vikar fra midten av mai.

Les mer om hvordan det nå jobbes med å løse fastlegesituasjonen her.