Jevnaker kommune på lik linje med andre kommuner i Norge har gitt IMDi, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, tilbakemelding om at vi kan ta imot flere flyktninger enn først antatt i 2022.
Bakgrunnen er den store flyktningstrømmen i Europa som følge av de brutale krigshandlingene i Ukraina. Jevnaker kommune har meldt inn at vi i første omgang kan ta imot dobbelt så mange som i fjor, altså opp til 25 flyktninger.

Dette tallet kan endre seg, da situasjonen i Ukraina endrer seg og som ordfører Morten lafton sier:
–​ Vi følger situasjonen nøye og gjør endringer dersom det trengs. Det har vi gjort i to år med pandemi, det vil vi fortsette å gjøre i en tid med mange desperate mennesker på flukt fra krig. 

Jevnaker kommune følger nasjonale føringer når det gjelder flyktningkrisen, og enn så lenge har vi kommunale boliger til å huse krigsflyktningene som etter hvert kommer.

Meld deg via digitalt skjema

På våre nettsider ligger det nå et skjema der innbyggere i Jevnaker kan ta kontakt med oss. Der kan innbyggere melde inn hvordan de ønsker å bidra. Vi kan få behov for tolker, aktivitetsvenner eller leksehjelp i tillegg til mulige boliger. Ved å registrer seg her kan vi i Jevnaker kommune ta kontakt med dere innbyggere når behovene melder seg.
​Per nå har vi kommunale boliger til å dekke behovet til de første flyktningene som kommer.

Lenken til siden er her: https://skjema.jevnaker.kommune.no/skjema/JEV0147/

Det digitale skjema finner man også under skjema a-å på nettsidene til kommunen.