Slik søker du redusert foreldrebetaling

Du trenger disse vedleggene:

  • Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen). Denne må legges ved søknaden som dokumentasjon på husholdningens inntekter. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.
  • Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.
  • Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra Nav, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.
  • Du kan søke redusert foreldrebetaling ved å bruke lenken under til Visma Flyt skole - innloggingsside. Du må logge deg inn med bank-id.
  • Når du er inne trykker du på søknader og velger redusert foreldrebetaling. Der får du mer informasjon.

Trykk på lenken under, logg inn og søk:

Visma Flyt skole

Varighet

  • Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din. Vedtaket er gyldig ut SFO-året. Du må sende ny søknad hvert år.
  • Du kan søke underveis i SFO-året hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

Gratis SFO-tilbud til 1. og 2.klassinger

Elever i 1. og 2. klasse vil fra høsten 2023 få 12 timer gratis SFO.

SFO er gratis etter skoletid fram til 16.30 mandag til torsdag. Fredager er tilbudet etter skoletid gratis fram til 14.35 på Bergerbakken skole og 13.50 på Toso skole. Da er det regnet ut at dette gir 12 timer gratis tilbud på den enkelte skole.

Morgentilbudet hver dag, ettermiddagstilbudet på fredager og mattilbudet vil bli fakturert.

Man må ikke søke om gratis SFO i 12 timer for 1. og 2. klassinger. Er barnet på SFO en tid det er gratis, blir man ikke fakturert for denne tiden.

Bergerbakken

Mandag

12.40 – 16.30

3t 50m

Tirsdag

14.25 – 16.30

2t 5m

Onsdag

14.25 – 16.30

2t 5m

Torsdag

14.25 – 16.30

2t 5m

Fredag

12.40 – 14.35

1t 55m

 


Toso

Mandag

12.50 – 16.30

3t 40m

Tirsdag

14.40 – 16.30

1t 50m

Onsdag

14.40 – 16.30

1t 50m

Torsdag

12.50 – 16.30

3t 40m

Fredag

12.50 – 13.50

1t 0m