Forslagsstiller er Vangsåsen utvikling AS. Planfaglig konsulent er Pilot Arkitekter AS.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Vangsåsen utvikling AS oppstart av arbeid med detaljregulering for Vangsåsen i Jevnaker kommune. Planområdet omfatter primært areal avsatt til nåværende og fremtidig boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan.

Referat fra oppstartsmøtet finner du finner du ved å trykke her. Kartskissen over området finner du ved å trykke her.

Ved å klikke på lenkene over laster du ned pdf-filer.

Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte/nabomøte om planarbeidet mandag 22. mai kl 18:00-20:00 i kommunestyresalen på Samfunnshuset i Jevnaker (Kirkegata 6).

Du kan sende merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet til: Pilot Arkitekter AS, Postboks 458 Skøyen, 0213 Oslo eller som e-post til joachim@pilotarkitekter.no.

Kopi sendes Jevnaker kommune, Postboks 60, 3521 Jevnaker eller som e-post til postmottak@jevnaker.kommune.no.

Frist for uttalelse er 03.06.2023.