I disse dager er det sendt ut invitasjon til Oppsiktsvekkende god Oppvekstkonferanse som arrangeres i Jevnakerhallen i november. Kanskje har nettopp du mottatt en slik invitasjon? Alle som på en eller annen måte er involvert i arbeid rettet mot barn og unge er invitert.
Det er for å sette fokus på den innsatsen som hver uke, ja, hver dag legges ned enten betalt eller frivillig for våre barn og unge, sier Ordfører Morten Lafton. Og kommunalsjefen for Oppvekst og kultur supplerer:
Vi håper at en slik konferanse viser at den innsatsen som legges ned gjør en forskjell, enten du er frivillig eller ansatt. Målet er at dette skal inspirere og motivere til videre arbeid for det viktigste vi har, nemlig barna våre.

Anja og Abid

Oppsiktsvekkende god Oppvekstkonferanse arrangeres den 3. november fra klokka 18-21 i Jevnakerhallen. På programmet står blant annet foredrag med tidligere håndballspiller, nå mentaltrener og foredragsholder, Anja Hammerseng-Edin. I tillegg kommer tidligere kulturminister Abid Raja som er ute med boken «Min skyld». Begge vil snakke om barn, unge og viktigheten av gode voksne forbilder og støttespillere.
– Jeg gleder meg. Det er flott at vi får til dette i Jevnaker, sier Morten Lafton.

Bildet viser kommunalsjef for Oppvekst og kultur sammen med ordfører. De ønsker velkommen til oppvekstkonferanse i Jevnakerhallen.
Kommunalsjef for Oppvekst og kultur sammen med ordfører. De håper mange deltar på den nyetablerte Oppvekstkonferanse i Jevnakerhallen.

It takes a village...

Konferansen arrangeres i samarbeid med Sparebankstiftelsen. Den er derfor gratis for de som melder seg på. Det er plass til 400 personer i Jevnakerhallen og kommunalsjef Anette Juul Pedersen håper det blir fullt.
– Vi håper at dette skal bli en fast, årlig konferanse med venteliste, og vi sender invitasjon bredt ut fordi vi har stor tro på at det trengs en hel landsby for å fostre et barn, på engelsk: «It takes a village to raise a child».

Gi innsikt

Ideen til konferansen kom underveis da Jevnaker kommune deltok i det så kalte Absolutt programmet via KS, Kommunenes sentralforbund. Dette er et program som administrasjonen og folkevalgte med blant andre ordfører og kommunedirektør deltok på i fjor. Målet med programmet er å gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet. Ut av dette programmet ble ideen om Oppvekstkonferansen klekket og den 3. november er datoen du må notere deg.

Slik melder du deg på

Påmeldingsfrist: 30.september. Det er gratis, men vi trenger å vite hvem som kommer.
Du melder deg på digitalt, lenken finner du her: påmelding til Oppsiktsvekkende god Oppvekstkonferanse.