Jevnaker kommune har to private og fire kommunale barnehager spredt ut over kommunen geografisk.

Vi tilbyr mangfoldige barnehager med spennende pedagogisk innhold og et godt og trygt barnehagemiljø.

Satsningsområdene for barnehagene er: Inkluderende miljø, tidlig innsats og helsefremmende møteplasser.

 

Slik søker du

Du søker digitalt på Visma Flyt Barnehage. Fristen er 1.mars 

Alle som er født før 1.12.2022 og er bosatt i kommunen har rett til barnehageplass ved en av barnehagene i bygda. Les mer om rett på barnehageplass under.

De som får plass ved hovedopptaket, vil få brev om dette i løpet av mars.

Disse har rett på plass i barnehage

Fra 01.01.2009 ble det innført rett til barnehageplass etter Lov om barnehager §16

Rett til barnehageplass gjelder søkere som oppfyller disse tre vilkårene:

  • Er bosatt i Jevnaker innen utgangen av november i opptaksåret.
  • Fyller ett år innen utgangen av november i opptaksåret.
  • Har søkt innen fristen 01.03. det aktuelle opptaksår.

Retten gjelder da plass i en barnehage i kommunen fra august i det aktuelle opptaksår. De som har barn født i september, oktober og november kan kreve plass fra den måneden barnet fyller ett år. 

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen 01.03 i opptaksåret vil ikke utløse en rett til barnehageplass og vil måtte vente til alle som har rett til barnehageplass har fått tildelt plass.Vi tar selvfølgelig imot barnehagesøknader hele året, men husk å angi ønsket oppstartdato dersom du ønsker annen oppstart enn august.

Lurer du på noe?

Trenger dere hjelp til å søke, ta kontakt med oppvekstfaglig rådgiver Eyvor Jahren eller den enkelte barnehage.

Send e-post til Eyvor Jahren