Ønsker du å benytte deg av tilbudet, ta kontakt med din nærmeste offentlige tannklinikk på Jevnaker.

Hvem omfattes av tilbudet?

  • Tilbudet gjelder deg som er født i 2000 og 2001, det vil si fyller 21 eller 22 år i 2022.
  • Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 22 år.
  • Du vil få tilbud om tannhelsetjenester til 50 prosent rabatt fra en av de offentlige tannklinikkene.
  • Tilbudet omfatter nødvendig tannhelsehjelp, inkludert ordinære undersøkelser.
  • Kosmetisk tannbehandling gir ikke rabatt.

Omfanget av tilbudet

På en ordinær undersøkelse gjør tannhelsepersonell en individuell vurdering av den enkelte pasients behov for tannhelsehjelp.

Nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten. Med nødvendig forebygging menes for eksempel informasjon knyttet til munnhelse, kostholdsveiledning, veiledning om tannpuss og informasjon om hvordan unngå syreskader på tennene.

Dersom du allerede har betalt for tannhelsehjelp privat i januar, februar, mars, april:

  • Du vil få tilbakebetalt 50 prosent av fylkeskommunens takster for nødvendig forebygging og behandling utført i januar, februar, mars og april 2022. Utgiftene må være dokumentert.
  • Etter 1. mai 2022 vil du ikke få noen refusjon dersom du velger å fortsette hos din private tannlege.
  • Send oss dit krav om tilbakebetaling og informasjon om hvor pengene skal innbetales.
  • Legg ved spesifisert kvittering.

Her sender du oss ditt krav om tilbakebetaling

Obs! Helseopplysninger skal ikke sendes på e-post.

Kan jeg fortsette hos min private tannlege?

Det kan du, men du vil da ikke kunne få halv pris på tannhelsetjenester etter denne ordningen. Du må gå til en av våre offentlige tannklinikker for å få halv pris på nødvendig forebygging og behandling.

Les mer her

Du kan lese mer om tilbudet hos Viken fylkeskommune.