Mads Holterbakken er 31 år og har jobbet i skolen siden 2013. De siste 2,5 årene har han vært assisterende rektor på Lunner ungdomsskole.

Mads har fullført og påbegynt en rekke videreutdanningsløp. Blant annet studiet Lederskap og omstilling i skolen. Mads har klare visjoner for utvikling av skolen og er opptatt av et varmt humanistisk perspektiv og at alle barn skal bli sett og hørt.

Han har samboer og to barn.

Den nye rektoren er på plass i jobben etter nyttår og han gleder seg til å bli kjent med både elever og ansatte på Toso, samt å være med og videreutvikle Toso skole og Jevnakerskolen.

 

Velkommen til oss!