Bildet viser første spadestikk for ny E16. Statsekretær fra Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold sammen med daværende ordfører i Jevnaker, Lars Magnussen.
Første spadestikk for ny E16. Statsekretær fra Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold sammen med daværende ordfører i Jevnaker, Lars Magnussen. Det var i mai 2019. (foto: Anette Skafjeld)

E16 Eggemoen-Olum

23. mai i 2019 ble det første symbolske spadetaket tatt for ny E16 gjennom Jevnaker. Målet er ferdigstillelse i 2022. Utbyggingen koster omlag 2,5 millarder kroner.


Statens vegvesen har delt utbyggingen av E16 Eggemoen-Olum inn i to delstrekninger, nemlig Eggemoen-Åsbygda og Åsbygda-Olum. Utbyggingen av strekningen Eggemoen- Åsbygda er i ferd med å starte opp. På strekningen Åsbygda- Olum vil byggearbeidene trolig starte opp tidlig 2020. Hele strekningen mellom Eggemoen og Olum åpner for trafikk i 2022. I forbindelse med E16-utbyggingen skal det også gjøres tiltak på fv. 241 og på eksisterende E16.

Du kan holde deg oppdatert på disse sidene til Statens vegvesen:

Se E16-prosjektet Nymoen - Olum på nett

Følg Statens Vegvesen på FB

Rv 4

Statens vegvesen bygger ut riksveg 4 på Hadeland fra Roa til Lygnebakken. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 4,3 milliarder kroner for til sammen 26 kilometer ny veg. Kartet viser vedtatte og planlagte utbyggingsprosjekter på strekningen Roa-Lygnebakken på Hadeland.

Hold det oppdatert på prosjektet her: vegvesen.no

Konseptutredningen bypakke Hønefoss

Konseptvalgutredningen (KVU) skal avklare prinsipielle løsninger for en mulig bypakke, Ringerikspakke, i Hønefoss-området.

Hold deg oppdatert her: vegvesen.no