I 2017 innførte Jevnaker kommune utdeling av miljøpris, der hensikten var å gi en særskilt oppmerksomhet til en person, organisasjon, forening eller bedrift i Jevnaker som gjennom sin miljøinnsats fremstår som et godt eksempel for andre. I år var 5 kandidater foreslått og et enstemmig kommunestyret vedtok at Miljøprisen 2021 skulle gå til Lone Dybdal for sin innsats og administrering av REKO-ringen Hadeland. 

Bildet viser utlevering av egg på REKO-ringen på Roa
Her er det egg som leveres ut på REKO-ringen i Roa.

Fylte alle kriteriene

En litt overrasket Lone Dybdal fikk besøk av ordfører Morten Lafton denne uka. Med seg hadde han Miljøprisen for 2021, en gavesjekk på 10.000 kroner, diplom, blomster  og et nydelig glassfat fra Hadeland Glassverk. - Gratulerer så mye med prisen for 2021. Vi er litt forsinket med utleveringen grunnet pandemi, men endelig fikk vi det til.

På småbruket i Fallaveien bor Lone Dybdal med familien, hester og sauer. På småbruket produseres det kjøtt og skinn/ull fra spælsau. Initativet til REKO-ringen fikk Lone da det dukket opp lignende salgssteder andre steder i landet,og i 2018 startet hun opp REKO-ringen Hadeland. REKO-ringen gjør det mulig for småskala produsenter å selge sine produkter direkte til forbruker uten et fordyrende mellomledd. Kundene bestiller og betaler for varene via Facebook og varene leveres ut på en fast plass enten på Roa eller i Hønefoss. I dag er det 6.000 følgere av REKO-ringen Hadeland på Facebook.


- Totalt var det 5 kandidater som var foreslått til Miljøprisen for 2021. Det var et enstemmig kommunstyret som vedtok at prisen for 2021 går til Lone og REKO-ringen. Hennes initiativ og arbeid for kortreist og lokalprodusert mat fyller så godt som alle kritieriene til prisen. Det er derfor en stor glede å overrekke prisen til deg, sier ordfører Lafton.


- Tusen takk, det er hyggelig å bli satt pris på. Vi håper jo å holde på med dette for alltid, smiler Lone som innrømmer at det er godt å få en annerkjennelse for den jobben som legges ned i administreringen av denne formen for markedsplass. - Spesielt om vinteren kan det være litt trått, både for å få med produsenter og kunder, så det er hyggelig å få en tilbakemelding på at dette blir lagt merke til.


Nå håper Lone at det kan bli muligheter for å ha utlevering av varer også i Jevnaker til sommeren.

Miljøprisens kriterier

 I 2017 innførte Jevnaker kommune utdeling av miljøpris, der hensikten var å gi en særskilt oppmerksomhet til en person, organisasjon, forening eller bedrift i Jevnaker som gjennom sin miljøinnsats fremstår som et godt eksempel for andre.

Kriteriene som ligger til grunn er fastsatt av kommunestyret og formålet er at økt fokus på miljø og klima. Det er mange aktører i Jevnaker som er med på å promotere viktig miljøsatsing som betyr noe for miljøet og gir inspirasjon for andre. Alle kandidater er vurdert ut fra følgende kriterier:

  1. Tiltak som kan bedre det fysiske miljøet, fore eksempel renere vann, luft og jord
  2. Reduksjoner av klimagasser, forurensing og støy
  3. Bevaring av biologisk mangfold, verdifull natur og kulturlandskap
  4. Bevaring av naturressurser, dyrkbar jord og vann
  5. Miljøriktig forbruk, innkjøp og avfallshåndtering
  6. Lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer
  7. Skape engasjement og mobilisere innbyggerne til innsats for lokalsamfunnet

 

Tidligere vinnere av Miljøprisen

Den første prisen i 2017 ble tildelt De Haas gartneri. Det ble ikke delt ut miljøpris i 2018, i 2019 ble prisen tildelt Ole Johnny Johnsen og i 2020 gikk prisen til Lizas Småbruk.
Vinneren av miljøprisen 2021 er altså Lone Dybdal.

Se video

Se videoen da Lone Dybdahl får overrakt prisen: