Sonens utstrekning vurderes fortløpende, og antall kommuner som inngår, kan derfor også økes raskt.
I sonen er det innført en rekke restriksjoner. Restriksjonene gjelder for alle som har dyrehold med fugl, enten du har duer, noen høner i hagen eller driver et kommersielt dyrehold med fugl. 
Informasjon om hva som gjelder i sonen finner du på her.

Nettsidene til Mattilsynet oppdateres fortløpende.