Målet med denne tilstandsrapporten er å gi politikerne og andre som er interessert i informasjon om status og kvaliteten på barnehagetilbudet i Jevnaker. Tilstandsrapporten presenterer ulike sider ved kvalitet i Jevnakerbarnehagene og gir informasjon om tilstand og utfordringer og sammenligner Jevnaker med andre kommuner og over tid.

Tallmaterialet er hentet fra BASIL (barnehagenes årsmelding), Foreldreundersøkelsen fra Udir og Kommunebarometer.

Her kan du lese hele tilstandsrapporten for 2020