Brødrene Hoelsveen spilte opp til sang og dans, mens pårørende/- vennegruppa ved JORS hadde med deilig kake som ble servert til kaffen.  I forkant ble det oppfordret til at man gjerne kunne kle seg opp med hatt og bjuda på, og det var det veldig mange som hadde benyttet seg muligheten av. Utrolig mange flotte hodeplagg, og på slutten av dagen var det premiering av beste hattebidrag.

Bjørn Gulbrandsen stilte opp med dølahesten Villvin, og alle som ønsket det fikk mulighet for å være med på kjerretur. Det var også flere som benyttet muligheten til litt kos med kopplammene som Sondre Imsgard hadde med seg.

Dagen ble avsluttet med deilig grillmat fra kjøkkenet på JORS. Takket være alle som hjalp til denne dagen, både fra ansatte, frivilligsentralen, frivillige og fra stiftelsen Livsglede for eldre, ble dette en flott markering av Livsglededagen og at Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter ble resertifisert som Livsgledehjem 19 mai.

Livsglede resertifisert 2022
Resertifisert som Livsgledehjem 2022

Livsgledehjem

Sertifiseringsordningen Livsgledehjem er et verktøy som hjelper institusjoner med å ivareta de psykososiale behovene til hver enkelt beboer, hver eneste uke, uavhengig av hvem som er på jobb. Slik oppnår kommunen bedre kvalitet i tjenesten, og beboere, ansatte, pårørende og nærmiljøet får flere gylne øyeblikk, mer glede og økt folkehelse. Sertifikatet får man ikke til odel og eie, det må opp til ny vurdering hvert år.

 For å bli sertifisert som Livsgledehjem skal virksomheten legge til rette for at ni viktige kriterier følges. Fokuset for arbeidet er at beboere på institusjon skal få aktivitet som er tilpasset den enkelte og deres interesser. I tillegg legges det til rette for besøk av både barn og dyr. 
Livsgledekriteriene er som følger:

  1. At alle ansatte har kunnskap om og jobber etter standard for Livsgledehjem.
  2. Samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner.
  3. At beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka.
  4. Kontakt med dyr.
  5. At beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
  6. Musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov.
  7. Ro og en hyggelig ramme rundt måltidene.
  8. At pårørende får god informasjon og mulighet for medvirkning i livsgledearbeidet.
  9. Å trekke årstiden inn som en naturlig del av hverdagen.