I Jevnaker skal alle eiendommer med kommunalt vann og/eller kommunalt avløp ha vannmåler. Vannmåleren skal måle alt vann og avløp som brukes på eiendommen. Det betyr at du betaler for ditt faktiske vannforbruk. I tillegg kommer et abonnementsgebyr. Det er du som abonnent som har ansvar for årsavlesing og forbruk og det anbefales derfor å lese av vannmåleren jevnlig for egen kontroll.

Hvordan sender jeg inn målerstanden?

Du som bruker får tre alternativer til å sende inn avlesningen. Det kan gjøres via:

  • internett
  • e-post
  • brev/retur av avlesningskort
 
1. Internett: På hjemmesiden vår kan du logge deg inn via påloggingsident og PIN kode og registrer avlest målerstand, samt eventuelt manglende opplysninger som annen avleser, telefonnr, mobilnr, e-mail, adresse, osv. Du logger deg inn her: Les av vannmåleren.
Du finner også lenken øverst til høyre på jevnaker.kommune.no under skjema A-Å.
 
2. E-post: Vår adresse er: vannmaler@jevnaker.kommune.no
Ved e-post henvendelse ber vi om at du registrerer eiendommens gårds- og bruksnr, evt. festenr, seksjonsnr,
målernummer, dato for ny avlesning og avlest målerstand.
 
3. Posten: Klipp av svarkortet. Fyll ut og postlegg det. Porto er allerede betalt.
 
Jevnaker kommune oppfordrer så mange som mulig til å benytte seg av måleravlesning
via internett. Du har selv ansvaret for rett avlesning av vannmåleren. Ansvaret gjelder også jevnlig kontroll
av forbruket slik at evt. store avvik som følge av feilmåling, feilavlesning eller lekkasjer
(dryppende kraner, lekkasje i wc etc.) kan avdekkes tidligst mulig. Vannlekkasjer blir
registrert i telleverket som forbruk og blir belastet abonnenten.
 

Vanskelig?

Synes du det var vanskelig å levere målestanden på internett? Vi har laget en bruksanvisning. Trykk her

Trenger du å snakke med noen? Ring kommunens Servicetorg 61 31 57 00 - tast 1.