Kulturkalender for JUNI

Juni Klokkeslett Arrangement
Mandag 6/6 11.00 Gudstjeneste 2. pinsedag
Sted: Dagsenteret
Søndag 12/6 15.30 Pårørende/-vennegruppa inviterer til treff i kantina for beboere, pårørende og venner. Servering av kaffe og kake. underholdning med Morten og Erling.
Sted: Kantina
Tirsdag 14/6 11.30 Allsang med Arne Mørch
Sted: Kantina eller ute i hagen ved fint vær
Tirsdag 14/6 17.30

Jevnaker kulturskole kommer og skal underholde oss.

Sted: Kantina

Torsdag 23/6 10.00-13.00 Sankthansaften. Brødrene Hoelsveen kommer. Grilling og servering ute i hagen.
Onsdag 29/6 11.00

Felles bingo JORS. 

Sted: Dagsenteret eller i hagen