I forbindelse med bygging av fylkesvei 241 må Skanska stenge kryssene/adkomsten fra fylkesvei 241 til Gamlevegen og Nils Bergs veg. Årsaken er asfaltering, samt kabelkryssing og videre utgraving i Nils Bergs veg.

 

Gamlevegen stenges: fra mandag 4.10.21 klokken 07:00  til onsdag 6.10.21 klokken 24:00.

Nils Bergs veg stenges fra 29.9.21 til tirsdag 26.10.21 klokken 24:00.

 

Kartutsnittene under vises hvor Skanska stenger, samt et kartutsnitt som viser område.  

Google link til hvor vi vil stenge: Google.

 

Spørsmål

Ved spørsmål kan Skanska kontaktes.
Anders Palm, tlf: 977 26 190,
E-post: anders.palm@skanska.no