Jevnaker kommune er på utkikk etter to leiligheter for å bosette to flyktningfamilier ganske raskt.

Begge familiene består av én voksen og henholdsvis ett og to barn.

Familien på tre oppholder seg allerede i Jevnaker, mens familien på to er på mottak og venter på å bli bosatt.

Leilighetene må ha to soverom, og den ene bør ligge sentrumsnært.

Skal bosette mange

Jevnaker kommune bosatte i 2022 oppimot 70 flyktninger.

Nylig vedtok kommunestyret å si ja til å bosette 60 flyktninger i løpet av 2023. Dette er i tråd med forespørselen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

I saksframlegget forklarer kommunedirektøren hvordan Jevnaker har både kompetanse og kapasitet til å gi et godt tilbud til nye flyktninger. Samtidig beskrives det også hvordan det vil kreve ekstra ressurser på flere områder.

Ett av disse områdene er boliger.

Flyktningtjenesten er, i samarbeid med Plan og samfunn/eiendomstjenesten, allerede godt i gang med å skaffe til veie steder å bo. Det er kommunen som inngår kontrakt med private huseiere som ønsker å leie ut til flyktninger.

Ta kontakt

Har du en leilighet som du kan tenke deg å leie ut?

Meld fra via dette skjemaet: https://skjema.jevnaker.kommune.no/skjema/JEV0147/

Du kan også kontakte Marthe Andrea Aspheim Øren i flyktningtjenesten NAV Jevnaker på

Vedtaket i kommunestyret

Et enstemmig kommunestyre gjorde torsdag 2. februar dette enstemmige vedtaket:

1. Jevnaker kommune imøtekommer anmodningen fra IMDI om å bosette 60 flyktninger i 2023. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

2. Jevnaker kommune har begrenset kapasitet til å ta imot flyktninger med komplekse, helserelaterte utfordringer.

Du kan lese saksframlegget til kommunestyret her