Det er i anledning Frivillighetens år 2022 at man skal kåre Årets frivillig i samarbeid med lokalavisen. Hvilke av de tre kandidatene i Jevnaker som vinner, blir gjort kjent under den store frivillighetskonferansen 7. november på Ringerike kultursenter. Det er leserne av lokalavisen som har stemt på de ulike kandidatene. Her kan du se videopresentasjon av de tre lokale kandidatene våre.

Mari Bratvold

Mari Bratvold har lang fartstid i Bygdekvinnelaget, menighetsarbeid og Årboka for Hadeland, for å nevne noe. 

 

 

Odd Kjetil Berg

Odd Kjetil Berg er kjent for mange gjennom politikken og Glassheim. De senere år er han primusmotor i BUA Jevnaker (Utlånssentralen).

 

Thomas Møller

Thomas Møller er nærmest ensbetydende med Jevnaker bordtenninsklubb. Han har vært styreleder, ildsjel og spiller i siden 80-tallet. 

 

Frivilligkonferansen 2022

Selve konferansen arrangeres den 7. november på Ringerike kultursenter. Det blir faglig innhold fra "Alle med" og "Frivillighet Norge",

Ordførerne deler ut pris Årets frivillig, det blir servering og ikke minst musikk ved Kaffelaget, Marie Rensel og Ringerike Mannskor.

Har du lyst til å delta:

Meld deg på via denne linken: Ringerike kommune.