Dersom det er et fåtall i karantene eller isolasjon, vil vi bruke hjemmestemming som alternativ. Det er viktig at du da oppgir at du er i karantene eller isolasjon, slik at valgfunksjonærene stiller med smittevernutstyr. Ved behov for hjemmestemming, ring tlf. 924 00 694 eller send mail til mbj@jevnaker.kommune.no 

Velgere som er i karantene som følge av covid-19 kan søke om å stemme der de oppholder seg (ambulerende stemmegivning) dersom de ikke kan stemme i egne lokaler. Det er åpnet for ambulerende stemmegivning både lørdag og søndag for disse velgerne. Det vil si at det ikke er anledning for andre enn de som er i karantene eller isolasjon å stemme hjemme på valgdagene.

Etter forhåndsstemmeperioden (10.08.-10.09.), skal alle amulerende stemmegivninger (hjemmestemming) tas imot i konvolutt.