Jevnaker kommune sin miljøpris ble første gang delt ut i 2018. Da gikk prisen til Birgitte og Arvid Udo de Haes for sitt bidrag til økt fokus på økologisk produksjon. I 2019 gikk prisen til en svært kjent kar i gatebildet på Nesbakken, Ole Jonny Johnsen, i 2021 vant Lizas småbruk. Fjorårets pris ble tildelt Lone Dybdal for sitt arbeid med REKO-ringen Hadeland.
 

Hvem synes du fortjener prisen for i år?

Foreslå kandidater

Alle kan foreslå kandidater. Husk at forslag skal begrunnes. 

Kriteriene som ligger til grunn for Jevnaker kommunes Miljøpris er at det må ligge en viss grad av miljøinnsats hos kandidatene. Med miljøinnsats menes et eller flere av følgende:

  1. Tiltak som kan bedre det fysiske miljøet, fore eksempel renere vann, luft og jord
  2. Reduksjoner av klimagasser, forurensing og støy
  3. Bevaring av biologisk mangfold, verdifull natur og kulturlandskap
  4. Bevaring av naturressurser, dyrkbar jord og vann
  5. Miljøriktig forbruk, innkjøp og avfallshåndtering
  6. Lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer
  7. Skape engasjement og mobilisere innbyggerne til innsats for lokalsamfunnet

Send inn dine forslag til kandidater innen den 1. oktober: Miljøprisen 2022

I juryen

Kommunestyret foreslår tildeling etter forslag fra en jury bestående av fire politikere og en representant utpekt av rådmann. I juryen sitter: Rachel Trondsen, John Bisgaard, Lennert Hug, Ragnhild Dybvik Norstrøm og Hans Tollef Solberg.

Juryen fremmer sin innstilling for kommunestyret som formelt tildeler prisen. Dette skal etter planen skje i kommunestyrets november møte. Hvem som tildeles prisen offentliggjøres først ved selve tildelingen.

Send inn ditt forslag innen den 1.oktober. Husk at du må begrunne ditt forslag ut fra kriteriene for prisen. 
Trykk her for å komme til det digitale skjema.