I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.
Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. 
Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. 
De godkjente bålplassene i Jevnaker er på Haugerstranda, Nøklebytangen og Nordbytangen.
Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål. Det er mulig å søke om fritak fra bålforbudet. Les om dette på denne siden.
For nyttige tips og ytterligere informasjon, besøk gjerne sikkerhverdag.no og deres side om hva du må vite før du tenner bål.