Vedtatte planer og strategier

Jevnaker kommune har ulike planer og strategier. Noe er ute på ute på høring eller offentlig ettersyn, mens andre er vedtatt. I tillegg har vi en rekke overordnede planer og andre strategiske dokumenter.


Alle disse er samlet på en side: høringer og planer.