Tjenesten for funksjonshemmede er en avdeling under Helse og omsorg. Tjenesten gir individuell oppfølging i brukerens eget hjem basert på målrettet miljøarbeid, atferds modifisering, habilitering og rehabilitering. Vi gir i hovedsak tjenesten praktisk bistand og opplæring etter Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 punkt 6b). Formålet med tjeneste er å gjøre tjenestemottaker i stand til å bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsnivå. Praktisk bistand er støtte og hjelp i daglige gjøremål. Med opplæring menes å bli lært opp i daglige gjøremål, slik at tjenestemottaker blir i stand til å mestre oppgavene selv. Vi tilbyr individuell og gruppebasert aktivitetstilbud.

Har du lyst til å være med å bygge opp en tjeneste med brukerne og tjenestekvalitet i fokus?
Vi har nå ledige stillinger på helg i Tjenesten for funksjonshemmede.
Vi søker deg med utdanning eller i utdanningsløp, med relevant erfaring eller deg som er sulten på mer kompetanse. Vi kan tilby stipend til kompetanseheving på ulike nivåer.

Arbeidsoppgaver

  • Praktisk bistand til enkeltpersoner i dagliglivets gjøremål
  • Relasjonsarbeid
  • Tilrettelegging av aktiviteter
  • Observasjon og dokumentasjon

Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning eller erfaring fra området
  • God kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
  • Erfaring med atferd som utfordrer
  • Gjerne tegnspråkkompetanse
  • Gode IKT kunnskaper

Tjenesten for funksjonshemmede er en avdeling i stor forandring og trenger løsningsorienterte og positive medarbeidere som ønsker å være med på å forme fremtidens tjenester til målgruppen. Det er viktig at du er tydelig i din kommunikasjon, er trygg på deg selv, du jobber systematisk og du setter brukeren i sentrum

Personlig egnethet og erfaring med atferd som utfordrer vektlegges.

Helgestillingene går i todelt turnus med arbeid gjennomsnittlig 3. eller 4. hver helg, med mulighet for ekstra tilkallingsvakter.

Om Jevnaker

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har ca. 6.850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.