I forrige uke ble endelig vannlekkasjen i Toso-området funnet! Den viste seg å være på Stensvoll-feltet i Haugerenga.

Det skjedde etter en flere ukers omstendelig og systematisk arbeid i jakten på lekkasjen, som oppsto gradvis inn mot nest siste helg i februar. Tirsdag 21. februar ba Per Olimb, fagansvarlig vann og avløp, om tips fra beboere dersom de skulle oppleve at det kom opp vann på unaturlige steder.

Vanntrykket i området har vært normalt hele tiden. At det var en skjult lekkasje ble avdekket fordi vannmengden til området var unormalt høyt; 300 kubikk mer enn nomralt i døgnet.

Allerede nevnte tirsdag ble det funnet en lekkasje i forbindelse med at en vannledning krysser elva i Svenåa. Denne ble raskt utbedret, men tilsvarte bare rundt 130 kubikk i døgnet. 

Tipsene har uteblitt, og det skulle vise seg å ikke være så rart: 

Ved siden av vannledningen var det nemlig en kloakkledning, og vannstrålen hadde rett og slett spylt hull i denne. Dermed var det ikke mulig å finne lekkasjen visuelt.

Feilen er nå utbedret, og vannforbruket er som før, opplyser Olimb.