Bildet viser Rune Kalleberg, ansvarlig for Badeparken
Rune Kalleberg, Aktivitets-og badeparkansvarlig (foto: Anette Skafjeld)

Vannet pleier jo å gå opp hit, peker Rune Kalleberg. Han er aktivtets- og badeparkansvarlig i Stiftelsen Randsfjordfestivalen. Han peker på sanda og så på vannet som ligger nærmere 50 meter lenger ut enn normalen.

 Det er en spesiell sommer, men vi har fått ut det meste av elementene til badeparken. Det er kun landgangen og den lille badeparken for småbarna som ikke er satt ut - enda.
Vi får se når og om vi får satt det ut. Det er i alle fall utrolig deilig å være i gang med sesongen.

Bildet viser et skilt på Badeparken som sier at det ikke er lov å bruke parken når den er stengt.
Ikke lov å bruke parken når den er stengt (Foto: Anette Skafjeld)

Følg reglene

Badeparken i Randsfjorden er den største i Skandinavia av sitt slag. Badeanlegget er utrolig populært og fjor var det rundt 23.000 badende her. Dette til tross for begrensninger i antall besøkende på grunn av covid-19. I år så det lenge dystert ut da vannstanden i Randsfjorden var og fortsatt er veldig lav.

– Vi har satt ut de fleste elementene i parken. Det er tre elementer som er stengt. Der er vannstanden fortsatt for lav. De elementene som er stengt krever en dybde på minimum 250 cm, nå er det 230 cm, sier Kalleberg. 


På stranda er det satt opp store bannere og alle badedende bes innstendig om å følge reglene for bading og kun benytte seg av anlegget i åpningstiden.
– Det er utrolig viktig at ingen bruker badeparken uriktig. Så lenge man følger reglene og er oppmerksom så er dette helt uproblematisk. Vannstanden er bra nok for de delene av parken som nå er i bruk.
Kalleberg forteller at de måler vannstanden hver dag og håper at de snart kan åpne hele parken.

Hvorfor er det så lav vannstand?

Mye av årsaken til at det er lite vann i Randsfjorden er lite nedbør og lite snø i fjellet. Vårflommen som man rigger seg til hver vår er uteblitt. Dette har medført at fjorden ikke har blitt fylt opp som forventet. 


Mange lurer på  om det er noe Jevnaker kommune kan gjøre med dette. Det er det i utgangspunktet ikke. Det er Foreningen for Randsfjordens regulering som har konsesjon for å regulere vannstanden i Randsfjorden. Konsesjonen som er gitt av NVE har 30 års varighet og skal revideres på nytt i 2025. Det er Ringerikskraft som administrerer reguleringsbestemmelsene.
Likevel: Jevnaker kommune har bedt Ringierikskraft om å slippe ut mindre vann fra Randsfjorden. Etter en søknad til Statsforvalteren reduseres nå utslippet fra 4 kubikkmeter vann per sekund til 3 kubikkmeter vann.

Ringerikskraft er kjent med problemstillingen i Randsfjorden.

Bildet viser badepark-ansatte
De ansatte er klare for å ta i mot badende gjester sommeren 2022.

Gratis for lokalbefolkningen

For innbyggere i Jevnaker og de omkringliggende kommunene, Ringerike, Hole, Lunner, Gran og Nittedal er det gratis å benytte seg av badeparken. Dette takket være en gave fra de tre Sparebankstiftelsen i regionen. Billettene er altså delfinansiert av Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal, Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Ringerike.
Disse billettene hentes ved inngang til servicebygget på Haugerstranda. Ved henting registreres navn og adresse. 

Badeparken er åpen hver dag fra klokka 11-18. Badeparken er åpen i perioden juni til siste uken i august.

Her kan du lese mer om badeparken i Randsfjorden.