Eiendomsskatten gjelder faste eiendommer i hele kommunen med unntak av eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5.

Eiendommer som ble innvilget fritak etter eiendomsskatteloven § 7a («eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke  eller staten») eller § 7b («bygning som har historisk verde») i 2020 har kommunestyret innvilget fritak også i 2021. 

Kommunestyret kan etter søknad vurdere fritak for eiendom tilhørende stiftelser, organisasjoner eller institusjoner etter bestemte kriterier i hht. Eiendomsskattelovens § 7.

Her kan du lese om hvem som kan søke fritak.