– Jeg gleder meg til å starte som virksomhetsleder og å få være med på utvikling av kulturlivet i Jevnaker, sier Austgard som i dag har en tilsvarende stilling i Hole kommune. Der har han arbeidet de siste ni årene. Tidligere har Håvar vært daglig leder for frivilligsentraler både i Hole og Nittedal, Barne- og ungdomsleder i Ringerike og Internasjonal rådgiver i Norges Røde Kors Ungdom. Han er klar for å jobbe for alt det Fjordlandsbyen Jevnaker har å by på.


For kulturområdet er mangfold av muligheter til opplevelser og deltagelse viktig. Jevnaker har mye å by på for innbyggerne. Dette ser jeg fram til å bli enda mer kjent med. Jevnaker er en spennende kommune.

Fokus på frivilligheten

Håvar er 43 år og bor med familien i Haug. Han har hovedfag i Samfunnsgeografi med et særlig fokus på frivillige organisasjoner og deres relasjon til det offentlige. På fritiden bidrar han i barnas fritidsaktiviteter innen turn og sykling, spiller gitar og driver litt med klatring.

Vi bor i Haug, så vi er ofte i Jevnaker. Jeg kjenner også Jevnaker fra før gjennom familie og venner med tilknytning til Jevnaker. Mye av kulturtilbudet i Jevnaker kjenner jeg godt som besøkende.

Vi ønsker Håvar Austgard velkommen til oss den 27. januar neste år.