- Da jeg trengte å bo et annet sted, spurte barnevernet meg hvor jeg kunne tenke meg å flytte. Jeg svarte at jeg ville bo hos noen jeg kjente – og aller helst hos bestevenninnen min. Jeg hadde vært mye på besøk hos henne, hadde et godt forhold til hele familien og tenkte at det ville være et hjem jeg kom til å trives i. Kunne jeg ikke bo der, ville jeg heller bo på barnevernsinstitusjon. Jeg hadde lyst å fortsette på samme skole og være sammen med vennene mine i det miljøet jeg kjente til.
For mange barn, løses fosterhjem best i nettverk og nærmiljø. Som 14-åring flyttet Vivian Enaasen hjem til familien til bestevenninnen sin. Les hele hennes historie her: fikk bo sammen med bestevenninna si.

Hvem kan bli fosterforeldre?

Barn som skal flytte til et nytt hjem med nye voksne, trenger trygge og stabile fosterhjem med fosterforeldre som har muligheter til  å støtte og hjelpe dem. Derfor er det viktig at fosterforeldre er best mulig rusta for oppgaven.

Det finnes alle typer familiekonstellasjoner blant fosterforeldre i Norge. Gifte, samboere, enslige, likekjønnede partnere, unge og gamle. Det finnes fosterforeldre fra mange forskjellige kulturer og bakgrunner. Noen har hjemmeboende barn, andre har voksne barn som har flytta hjemmefra, noen har aldri hatt barn.

Det er i første rekke den totale omsorgsevnen i familien din som blir vurdert, og hvordan du eller dere som familie - med det nettverket de har - er rusta til å hjelpe barnet.

Les mer her: krav til fosterhjem

Hvordan bli fosterhjem?

Det er det totale bildet av deg, familien din og nettverket ditt som avgjør om du kan bli fosterforelder eller ikke. Samtidig finnes det noen krav og en prosess du må igjennom for å kunne bli fosterforelder.

Les mer her: Prosessen for å bli et fosterhjem.

Se video

Se videoen: En løsning er ofte nærmere enn du tror!