Skatteetaten beregner en boligverdi basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig.

https://www.skatteetaten.no/

Formuesverdien på boligen din er forhåndsutfylt i skattemeldingen basert på de opplysningene du har rapportert til Skatteetaten. Du finner opplysningene i skattemeldingen post 4.3.2. - Boligopplysninger – Grunnlag for formuesverdi.

Dersom du mener Skatteetatens formuesgrunnlag er feil på boligen din, må du henvende deg til skatteetaten. Kommunen har ingen innvirkning på dette, og kan heller ikke behandle klager eller omgjøre vedtak på fastsettingen. Alle klager på boligverdi/formuesgrunnlaget, må rettes til Skatteetaten. Kommunen kan ikke rette/endre skattegrunnlaget før melding er mottatt fra Skatteetaten.