Fremføring av tildelingsenheten
Tildelingsenheten ved Ida H. Engen og Kari G. Henriksen, informerer om tjenestetilbudene til kommunen

Kursopplegget

Det har i flere år vært tilbud om Pårørendeskole i Jevnaker, men tidligere har det vært Hadeland demensforening som har stått for denne type kurs for Lunner-, Gran- og Jevnaker kommune. - Vi fikk beskjed vinteren 2021 at Hadeland demensforening ikke lenger hadde mulighet til å arrangere Pårørendeskolen. Samtidig merket Karianne et økt trykk på nye pasienter/pårørende som trengte oppfølging, støtte og råd. - Valget var da veldig enkelt, vi måtte starte opp med dette tilbudet selv. Nå har hun lagt bak seg 6 kurskvelder denne høsten og er veldig fornøyd.

Vi har hatt forskjellige temaer og vi har hatt både eksterne og interne forelesere som har holdt innlegg om sykdomslære, hvordan leve med personer med demens (kommunikasjon, sorg, tap), fremtidsfullmakt, kommunens tjenestetilbud til personer med demens og pårørendeerfaringer.

Deltagere
Kurskveld på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter

Gode tilbakemeldinger

Demenskoordinator Karianne Andersen Bjune forteller at hun har fått tilbakemeldinger fra pårørende om at de synes pårørendeskolen er nyttig, gir dem faglig påfyll og større forståelse for sykdommen.

– Kommunikasjon og forståelse av sykdommen er veldig viktig. Og det har vært veldig fint å møte andre i samme situasjon, få høre andre sine erfaring og at det man opplever ikke er så ulikt det andre opplever, forteller Carina og Richard, som deltok på kurset.

De forteller at ønsket deres med å komme på pårørendeskolen var å få mer kunnskap, og verktøy å bruke i møte med deres familiemedlem med demens.

-Dette har vært et så aller tiders kurs, så nyttig og lærerikt.  Et veldig bra tilbud til oss pårørende, og vi håper at fortsettelsen blir like bra, i forhold til at kommunen skal følge opp oss som familie.
Vi vil absolutt anbefale andre til å komme på pårørendeskolen, vi er stolt over at kommunen tilbyr et slikt type kurs.

Kurset er gratis for deltakerne, og finansieres gjennom eksterne midler.

– Vi har mottatt en Temakoffert med gratis informasjons- og undervisningsmateriell som brosjyrer, håndbøker, dvd-er med mer fra Aldring og helse, som brukes for organisering og gjennomføring av pårørendeskolen, forteller demenskoordinatoren. Hun er strålende fornøyd med at så mange deltok. - Det er gøy å se at det virkelig er behov for denne type kurs, når man bruker så mye tid på planlegging og gjennomføring.

Tar opp viktige tema

  • Hva er demens? En innføring i ulike demenssykdommer
  • Kommunikasjon og samhandling med personer med demenssykdom
  • Sorg og tap
  • Vergemål, lovverk og rettigheter knyttet til demenssykdom
  • Velferdsteknologi/Brannvern
  • Rett tilbud til rett tid. Informasjon om de ulike tjenestetilbudene i Jevnaker kommune for personer med demenssykdom

Veien videre

Det vil bli søkt om nye tilskuddsmidler for neste år. Vi håper vi blir tildelt midlene slik at vi kan fortsette å gjennomføre Pårørendeskolen. Følg med på vår hjemmeside da informasjon og påmelding vil komme der når det nærmer seg. Har du spørsmål vedr. kurstilbudet eller ønsker å komme i kontakt med vår demenskoordinator, ta kontakt med Karianne Andersen Bjune på e-post eller tlf. 408 06 867