Initiativet til dagen kom fra beredskapsleder Tonny Jensen i Jevnaker kommune og hans kollega Magnus Nilholm i Ringerike kommune.

Fokuset var rettet mot cyber og sammensatte trusler, atomberedskap og den sikkerhetspolitiske situasjonen nasjonalt og regionalt.

– Det er veldig viktig at vi treffes på tvers av kommunegrensene for å bli bedre kjent, sier de to initiativtakerne.

Ringerike kommune var også solid representert på samlingen. I tillegg var det representanter fra Lunner kommune, Gran kommune, Hole kommune og Modum kommune.

– Det å være kjent med naboen er alltid bra og det gjelder alt fra egenberedskapen til å samarbeide mellom kommuner og andre aktører. Sammen blir vi sterkere og bedre forberedt. Det var også dagsaktuelle temaer som blant annet den global sikkerhetssituasjonen og hva det innebærer for oss i våre kommuner, forteller Nilholm.

Foredragsholderne kom fra Advansia, Politiets sikkerhetstjeneste og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.