FNs eldredag er 1. oktober hvert år. Den internasjonale dagen for eldre ble første gang markert offisielt i 1990. I år er det overordnede temaet «Eldre menneskers motstandsdyktighet i en verden i endring». Du kan lese mer om Eldredagen her: fn.no


Vi i Jevnaker kommune markerer dagen den 7. oktober klokka 16.

Program

Dette skjer:

  • Åpning v/leder Ole Øystein Larsen
  • Hilsen fra Jevnaker kommune 
  • Velkomstsang
  • Frivilligheten i Jevnaker i dag og i fremtiden v/Øyvind Sogn 
  • Underholdning - sanger/fortellinger v/Per Erik Berge og Stein Buan 
  • Bevertning
  • Underholdning - sanger/fortellinger v/Per Erik Berge og Stein Buan 
  • Loddtrekning

 

Påmelding

Av hensyn til bevertningen, bes det om påmelding til Servicetorget,
på telefon: 61 31 57 00 innen 29. september.

Arrangementet er i Jevnakerhallen den 7.oktober klokka 16.