Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gårds-, bruks- og eventuelt festenummer), eiendomsskattetaksten, skattesatsen, bunnfradrag (på bolig og fritidseiendom) og utregnede eiendomsskattebeløp.

Eventuelle klager må være kommet til kommunen innen mandag 12. april 2021.

Eiendomsskatteliste for Bolig og fritid

Boligeiendommer
For boligeiendom benytter kommunen tall (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt.  Har kommunen ikke mottatt formuesgrunnlaget,  for boligen er skattetaksten fastsatt av sakkyndig takstnemnd etter taksering fortatt av takstmann.

Fritidseiendommer, næringseiendommer og øvrige eiendommer
Fritidseiendommer, næringseiendommer og øvrige eiendommer har en eiendomsskattetakst fastsatt av en sakkyndig takstnemnd. Eiendomsskatteliste for Næring.

Eiendommer fritatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 Fritak