Først det praktiske

Den 7. juli skal ny E16 Eggemoen-Olum åpne for trafikk på hele strekningen. Etter planen starter bompengeinnkrevingen dagen etter, den 8. juli.

For personbiler blir takstene 58 kroner på ny E16 Eggemoen-Olum.
Når det gjelder takst på eksisterende vei ved Eggemoen, Olum og Kleggerud blir det 21 kroner. 
Her vil elbiler kunne passere til halv pris.
Alle med Autopass-brikke får 20 prosent rabatt. 

Det blir et passeringstak på 40 turer i måneden. Det betyr at man betaler maksimum for 40 turer i måneden.

Dersom en kjører inn og ut av bommen i løpet av en times tid, skal en kun betale for en passering.

Regnestykket blir da for å kjøre på sideveiene i Jevnaker:

  Pris per passering Totalt i måneden per kjøretøy
Uten brikke:  21 kroner x 40  840 kroner 
Med brikke  16,80 kroner x 40  672 kroner

Man får ikke rabatt med brikke på den nye hovedveien, E16.

Skaff deg Autopass-brikke

Dersom man ønsker å få 20% rabatt per passering i passering på sideveiene, må man ha en Autopass-brikke. Den skal plasseres i frontruten. Den er knyttet opp til bilens registreringsnummer. Du bestiller Autopass-brikke på lenken under. Det er flere selskaper å velge mellom.

Autopass

Hastesak til kommunestyret

Nylig ble takstvedtaket fra Vegdirektoratet kjent. Jevnaker kommune jobber nå med en klagesak på oppfordring fra formannskapet. Klagen blir en hastesak i kommunestyret den 22. juni.

Bakgrunnen er at premissene som ble lagt til grunn for bompenge-vedtaket helt tilbake i 2012,  ikke er hørt. Dette handler blant annet om:

  • Det har vært en absolutt forutsetning om at ingen innbyggere i kommunen skal måtte betale bompenger for komme seg til kommunesenteret. 
  • De som har barn i Stortjern barnehage skal ikke betale for å bringe eller hente barn i barnehagen.
  • I tillegg inneholder innretningen til innkreving av bomavgift feil, som medfører at en må betale både på hovedvei og sidevei for å kjøre inn til Jevnaker.

Da dette ikke er i henhold til prinisippene for bomfinansieringen, ber kommunen om at innkreving av bompenger utsettes på hovedvei og sideveier. Klagesaken behandles den 22. juni i kommunestyret. Vedtas klagen, sendes den til Samferdselsdepartementet.

Andre hensyn det også jobbes med er fritak i bommen for el-biler. I tillegg ønsker man at en timesregelen (du kan kjøre inn og ut av bomringen i løpet av en time) økes fra en time til to.