Ordfører i Jevnaker, Morten Lafton, har stor forståelse for at ansettelsesutvalget i Ullensaker har innstilt Kristiansen som mulig fremtidig toppleder i kommunen på Øvre Romerike, men syns samtidig det er synd å miste rådmannen.

– Kristiansen har lagt grunnlaget for en økonomistyring som vil gi mulighet til å utvikle Jevnaker, både når det gjelder infrastruktur og kompetansen i organisasjonen. Men, kanskje det viktigste Kristiansen har oppnådd i løpet av de to årene han har vært i Jevnaker, er etableringen av et meget godt samspill mellom politikk og administrasjon. Dette har han klart i et godt samarbeid med folkevalgte, kommunens ledelse og tillitsvalgte.

Bildet viser ordfører i Jevnaker Morten Lafton
Ordfører Morten Lafton (Foto: Futuria)

Forstår valget

Ordfører Morten Lafton sier samtidig at han forstår både Ullensaker og Kristiansens valg.

Det er ikke vanskelig å forstå at Kristiansen blir innstilt som kommunedirektør i Ullensaker eller at han ønsker denne utfordringen når den nå foreligger. Ullensaker er en kommune med sterk vekst, har godt over 40 000 innbyggere. Utfordringsbildet blir nok derfor annerledes enn i Jevnaker. Slik jeg kjenner Kristiansen og hans måte å håndtere sammensatte lederutfordringer, medvirkning og involvering av tillitsvalgte, samt vilje til å legge til rette for gode prosesser i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon vil han bli en god leder i Ullensaker.

Veien videre

Prosessen med å finne en erstatter for Kristiansen er påbegynt. Jevnaker kommune må i løpet av de nærmeste dagene jobbe med å knytte til seg et rekrutteringsfirma som skal bistå i ansettelsesprosessen. Dette skal ut på anbud så raskt som mulig, under forutsetning at Kristiansen blir ansatt som kommunedirektør i Ullensaker den 26. oktober. 

Det er en viktig målsetting å videreføre det gode samarbeidet som er etablert mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte i Jevnaker kommune. I tiden som rådmann har Kristiansen hatt fokus på å rekruttere ledere som bygger opp under den lederfilosofi og arbeidsgiverstrategi som kommunestyret har lagt føringer på at lederskapet i kommunen skal bygge på. Dette blir noe av det viktigste for meg som ordfører at vi viderefører, sier Morten Lafton.

 

 

Oppdatering: Kristiansen har takket ja

Kommunestyret i Ullensaker innstillingen fra ansettelsesutvalget den 26. oktober. Erling Kristiansen har takket ja og er ansatt som kommunedirektør i Ullensaker. Han tiltrer stillingen 1. februar 2022. Vi ønsker han lykke til med de nye utfordringene når den tid kommer.