Konsekvensene av barneekteskap er store – ikke bare for jentene som giftes bort, men for barna deres og samfunnet de lever i. Jentene hindres i å nå sine drømmer og mål, og frarøves muligheten til å skape en god framtid.  

Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Der jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. De mister retten til å bestemme over eget liv og kropp. Derfor skal årets TV-aksjon jobbe for å få slutt på barneekteskap.     

Får jenter muligheten til å gå på skole, bestemme over sin egen kropp og bli lyttet til i samfunnet, vil det føre til mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet.

Bildet viser ei jente som sitter på en seng med en bok i hendene.

Om Plan Norge

I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først.

Plan International er en global bistandsorganisasjon som jobber på grasrota for barns rettigheter. Plan driver langsiktig utviklingsarbeid i mer enn 50 land og samler inn penger i mer enn 20 land.

Les mer her. (tv-aksjonens hjemmeside)

Plan Norge sin hjemmeside.

Om Tv-aksjonen

TV-aksjonen, slik vi kjenner den i dag, har vært gjennomført hver høst siden 1974.

TV-aksjonen er en nasjonal dugnad der hele Norge deltar: Kongehuset, Stortinget, regjeringen, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, menigheter, lag og foreninger og lokalsamfunn.  

Les mer om tv-aksjonen her.

 

Søndag den 24. oktober vil det komme bøssebærere på dørene rundt om i Jevnaker. Jevnaker kommune samarbeider med lag og foreninger om dette.
Man kan også ring eller vippse for å gi penger til aksjonen. Les mer på hjemmesiden.