Selvbetjent bibliotek betyr at biblioteket blir tilgjengelig for innbyggere også utenom betjent åpningstid. I selvbetjent åpningstid kan du låse deg inn i biblioteket med lånekortet ditt. Du kan låne, levere og hente reserverte bøker.
Du kan også bruke lokalet til for eksempel å lese aviser, studere, jobbe, møtes og bruke pc-er.
Det blir offisiell åpning ved ordfører Morten onsdag 27. april klokka 11. Etter åpningen blir det servering av kake, kaffe og bobler i glasset!