Spørsmål og svar om vaksinering

- i Jevnaker

Mange har spørsmål rundt vaksinering. På denne siden har vi samlet noen av svarene på disse spørsmålene vi får på koronatelefonen. Spørsmål rundt bruken av Astra Zeneca-vaksinen kan vi ikke besvare ennå. Vi følger med på utredningen til nasjonale helsemyndigheter og følger det de bestemmer nasjonalt.

Covid-19

(Foto: Cottonbro/Pexels)

Dette lurer jeg på:

Jeg har tatt vaksine fra Astra Zeneca. Skal jeg kontakte lege?

Det er vanlig å få en mild reaksjon etter å ha tatt en vaksine. Har du tatt Astra Zeneca vaksinen og får følgende symptomer mener FHI at du skal kontakte lege:

 • Kraftig økende sykdomsfølelse (for eksempel vedvarende og intens hodepine, sterke smerter i kroppen) som varer mer enn tre dager
 • Uforklarlige blåmerker eller små røde/blårøde prikker som ikke forsvinner når du trykker på dem med et glass (se illustrert ved bilde)
 • Tegn på slag eller annen alvorlig sykdom

Les saken fra folkehelseinstituttet her


Jeg har vært smittet. Skal jeg vaksinere meg?

Personer som har vært smittet med Covid-19 kan også vaksineres. Ny vurdering fra folkehelseinstituttet er at personer som har gjennomgått smitte, skal ha vært friske i minst 4 måneder før vaksine gis, og de skal ha kun en dose.

 

Hvor mange er vaksinert?

Her finner du oppdatert informasjon om hvor mange som er vaksinert i Jevnaker og ellers i landet


Når kan jeg forvente å få vaksine?

Vi gir ukentlig informasjon om i hvilken prioriteringsgruppe vi vaksinerer. Utover dette er det vanskelig å gi svar til enkeltpersoner om dette. Vi vet også lite om vaksineforsyning, mer enn 1-2 uker fram i tid. 

Hvorfor blir ikke jeg vaksinert - når ektefellen blir det?

Vi skjønner godt at noen synes det er rart at vi ikke kaller inn de som er partnere eller ektefeller samtidig. Utfordringen er at vi kun søker ut fra fødselsår. Dette for å følge de prioriterte gruppene som vi er pålagt av helsemyndighetene - og det går etter alder/årstall. Det er derfor litt vanskelig å vite hvem som er gift/samboere ut fra dette søkekriteriet.

Jeg skal på reise - kan jeg prioriteres?

Vi mottar henvendelser fra personer som ønsker vaksine før de skal ut å reise. Det er dessverre ikke mulig å bli prioritert for vaksine av denne grunn.

 

Kan jeg selv velge vaksinetype?

Det viktigste først; Alle vaksiner som er godkjent i Norge er gode vaksiner! Du kan ikke velge vaksinetype selv. Vi tilbyr vaksiner ut fra hvilke type vaksine vi får fra uke til uke, og etter kriteriene som er satt fra folkehelseinstituttet.

 

Hvem møter meg i vaksinasjonslokalet?

Vi har 2 helsepersonell på hver vaksinasjonsstasjon. Der den ene sjekker egenerklæringsskjema deres, og setter vaksine. Den andre dokumenterer at du har fått vaksine, og gir deg time til dose nr. 2.

Vi har også 1-2 personer som kun står og blander/trekker opp vaksinedoser. Dette er et stort nøyaktighetsarbeid.

Frivillige fra frivillighetssentralen som møter deg når du kommer. De registrerer ankomst, og bistår med egenerklæringsskjema om du ikke har fylt ut dette fra før. De skal også passe på å få deg til vaksinasjonsstasjonen når det er din tur.

I selve vaksinasjonsområdet har vi en person fra Jevnaker Røde kors tilstede, som observerer og bistår personer som skal til vaksinasjonsstasjonen, og etter at vaksine er gitt.

I ventesonen har vi minst 2 personer, der minst den ene er fra redningstjenesten. Disse har spesiell kompetanse til å håndtere situasjoner der noen få får en reaksjon på vaksinen. For øvrig har vi også personell fra frivillighetssentralen her.

I tillegg til dette har vi 2-3 vaksinekoordinatorer som er tilstede for koordinering, problemløsning og veiledning av alle som deltar i arbeidet.

 

Hvordan prioriterer dere vaksinene? 

Våre fastleger er i gang med å gjennomgå sine pasientlister, for å kunne melde inn de som skal prioriteres i henhold til høy risiko og underliggende sykdom.

Dersom man er i høy risiko, og i alderen 18-64 år, inngår man i prioriteringskategori 4. (samme kategori som personer i alderen 65 til 74 år).  

Ungdom mellom 16 og 17 år som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer, eller medfødte syndromer inngår også i prioriteringskategori 4.

Det kan også vurderes individuelt i henhold til  Norsk barnelegeforenings liste.

Dette er vurdert i kategorien høy risiko:

 • Organtransplanterte
 • Personer med immunsvikt
 • Personer med hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, der spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift, er gitt.
 • Personer med nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer, som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Personer med kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • HIV smittede med lavt CD4 tall

Dette er vurdert  i kategorien underliggende sykdom:

 • Personer med hjerte- og karsykdommer
 • Personer med gjennomgått hjerneslag
 • Personer med fedme (kroppsmasseindeks ≥ 35kg/m2)
 • Personer med diabetes
 • Personer med kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • Kronisk lungesykdom
 • Kronisk leversykdom
 • Personer som bruker immundempende midler, eksempelvis ved autoimmune sykdommer
 • Demente

I forhold til underliggende sykdom, er det prioriteringsgruppe fra 5 til 7, ut fra alder.

Har du spørsmål om Covid-19?

Send oss en e-post med dine spørsmål til: korona@jevnaker.kommune.no eller ring:

Koronatelefonen: 948 13 228

 • TAST 1 for bestilling av korona-test (Åpent kl.08:00-11:00)
 • TAST 2 for generell veiledning og avklaring av spørsmål (kl.13.30-14.30) Vi oppfordrer til å rette henvendelsen pr. e-post om dette er mulig. E-post: korona@jevnaker.kommune.no 
  Alternativ: kontakt helsedirektoratets informasjonstelefon, tlf. 815 55 015
 • TAST 3 for å registere nærkontakter (kun for smitteteam/kommuneleger i andre kommuner). Alternativt benytt telefonnummer 97 69 48 59