Redusert kapasitet på byggesak

Byggesaksavdelingen har redusert kapasitet med hensyn til saksbehandlingstid. Dette vil trolig vedvare så lenge kommunens ansvar for håndtering av koronaviruset er en aktualitet.