ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2019 - 2022

Ombygging av Jevnaker ungdomsskole og bygging av kulturscene er noe av det som vil vil skje i årene som kommer.

Hva skal det satses på i Jevnaker i årene som kommer?

Les hva de folkevalgte har bestemt seg for å satse på i perioden 2019-2022 ved å trykke her.

 

Bilde viser Randsfjorden

 

Jevnaker kommune er i den heldige situasjonen å ha en jevn og god befolkningsvekst. Den har i de siste årene ligget på ca en prosent og forventes å være minst like høy i årene som kommer. Kommunen har godt med både ledige tomter for boliger og næringsbygg.

Et av kommunens store prosjekter har fått navnet «Fjordlandsbyen Jevnaker». Med «ansiktet vendt mot fjorden» skal vi videreutvikle Jevnaker til et enda mer attraktiv sted å bosette seg, leve i, drive næringsvirksomhet og besøke. Dette er grunnlaget for kommuneplanarbeidet og gjennomføring av  gode tiltak som drar i felles retning.

Jevnaker kommune satser derfor på å utvikle sin attraktivitet ved å gjøre følgende investeringer i kommende 4-årsperiode:


 Ombygging av Jevnaker ungdomsskole

 Bygging av Jevnaker kulturscene

 Utvide barnehagekapasiteten

 Ombygging av aktivitetssenteret «Ljungberg-gården»

 

Bildet viser Jevnaker ungdomsskole.

 

Les mer her ved å trykke her.