Viktig informasjon fra legekontorene

Den varslede stansen i SMS-tjenesten ved legekontorene: Jevnaker legegruppe og Samfunnshuset legekontor er foreløpig utsatt og vil fungere som normalt foreløpig.

Kommuneoverlegen