Søk midler til barne- og ungdomsaktivitet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut 291,9 millioner kroner, og offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Her kan du lese om kriterer og finne link til søknadsskjema på Bufdirs nettsider. Søknad skjer direkte i BUFDIRs søknadsportal

Har du spørsmål, ta kontakt med kulturleder Øyvind Norstrøm, tlf. 61315700 eller epost oyn@jevnaker.kommune.no

Søknadsfristen er 10. desember 2018.