Skolestart 2018

Skolestart er 20. august 2018

Toso skole

Velkommen til første skoledag på Toso.

Alle elever møter i lille skolegård 0850.

Skoledagen er slutt 1250.

SFO har ordinær åpningstid.

Vi oppfordrer alle elever og foreldre til å gå eller benytte skoleskyss.

 

Bergerbakken skole

Velkommen til første skoledag på Bergerbakken.

1.trinn møter v/amfi i ny skolegård kl 0930. Foresatte kan parkere på parkering for ansatte denne dagen (parkeringen finner du ved innkjøringen til Klebersteinsveien).

2. – 7. trinn møter v/amfi i ny skolegård på Bergerbakken skole kl. 0840.  Det blir felles informasjon for alle elevene, før trinnene går til sine undervisningsrom.

Skoledagen varer til kl. 1240 for 1. – 7. trinn.

SFO har ordinær åpningstid.

 

Jevnaker ungdomsskole

Velkommen til første skoledag på Jevnaker ungdomsskole.

Skoledagen begynner 0845.

8. trinnselever med foresatte møter til oppsatte samtaletidspunkter, og til kveldsskole klokken 18-21 (oppmøte i gymsalen).

9. og 10. trinnselever møter i gymsalen til skolestart. Skoledagen avsluttes 1455.

Lærer som leder en klasse

 

Velkommen til et nytt skoleår!