Skisseprosjekt for kulturscene

Kommunestyret i Jevnaker skal 15. november ta stilling til videre fremdrift i mulig realisering av kulturscene i Jevnaker sentrum.

Arkitektkontoret Stein Halvorsen Arkitekter AS har, i tett dialog med administrasjonen, utarbeidet et skisseprosjekt for det som kan bli Jevnakers nye storstue, arena for kultur, og en spydspiss i utviklingen av Fjordlandsbyen Jevnaker.

Prosjektpresentasjonen og saksfremlegg kan lastes ned fra kommunens møtekalender

 

Papirversjon av prosjektpresentasjonen kan fra i morgen leses på biblioteket og i servicetorget.Det vil også bli mulighet for publikum til å se en fysisk modell fra neste uke.

(Alle illustrasjoner: Stein Halvorsen Arkitekter AS)