Røykdykkerøvelse på Delet

Jevnaker Brann og redning varsler at de lørdag 07.04.18 holder røykdykkerøvelse på Delet og skal brenne ned to hus. Dette vil medføre mye synlig røyk i området.