Overgraving av Kanadaveien

Kart over Kanadaveien

Det vil bli begrenset fremkommelighet ved avkjøringen til Klokkerengveien mandag 24. september fra kl 07:30 og utover. Det vil foregå veiarbeid i forbindelse med legging av ny vannledning, samt ledningsnett for strøm og tele. Dette er arbeid som inngår i det pågående prosjektet - samordning om infrastruktur E16 Storetjern - Kanada. 

Se kartet i bedre oppløsning her.

Vi beklager ulempen dette måtte medfører.