Lidvangveien: Vannledning byttes

Jevnaker kommune setter i gang med å skifte vannledning som ligger i Lidvangvegen ved Randsfjord kirke.

Denne ledningen har vi hatt gjentatte brudd på, sist lille julaften i 2017. Derfor starter nå arbeidet med å skifte hele den gamle eternittledningen på en lengde på ca. 300 meter.

Store deler av ledningen ligger i gangveien (se kart) og det blir noe redusert fremkommelighet mens jobben pågår.

Arbeidet starter opp i slutten av uke 1 og vil pågå i januar måned.

Kartutsnitt over Lidvangveien i Jevnaker der vannledning skal skiftes ut.