Kartlegging og opprydding i spredt avløp

Jevnaker kommune er i gang med en omfattende registrering av alle private avløpsanlegg.

De som bor i i nærheten av offentlige avløpsledninger kan få pålegg om å knytte seg til, etter loven. De som ikke bor i nærheten av offentlige ledninger, men som har anlegg uten utslippstillatelse, eldre anlegg av for dårlig kvalitet og defekte anlegg, vil få pålegg om utbedring etter lokal forskrift.

Du kan lese mer om prosjektet her.