Kanadaveien stenges for gjennomkjøring

Kanadaveien stenges for gjennomkjøring fra Vestre Olimb til Myrskogen i uke 32 og 33 på grunn av gravearbeid. Gravearbeidene foregår ved Solheimstoppen og de som bor nedenfor Solheimstoppen bes bruke innkjøring ved Jevnaker kirke.

Vann og avløpsetaten.