Aksellast-restriksjoner 2018

Aksellast-restriksjoner 2018

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 blir det fra mandag 09. april 2018 kl. 07.00 innført aksellastrestriksjoner på de kommunale veiene i Jevnaker kommune. Dette gjøres i henhold til det som er fastsatt i gjeldende veiliste for teleløsning.

Se veiliste 

Mer informasjon om vei og teleløsning

Nærmere informasjon på tlf. 61315700.